Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adaptační kurzy

Asi všichni ti, kteří se rozhodli na svět přivést děti, vědí, jak obtížné je své potomky směřovat a ovlivňovat. Snažíme se být s nimi co nejvíce, být jim příkladem, varovat je před nebezpečím, chválit…a jednoho dne zjistíme, že děti už mají svůj životní prostor, zájmy a jsou s námi čím dál tím méně. Doufáme, že naše vynaložené úsilí nepřijde nazmar, že děti jsou slušně vychované, že…

Jistou nadějí, když všechno neklape, je pro rodiče i školní prostředí a odborná péče zde. Samozřejmě, že běhe m samotné výuky, která je velmi časově a odborně náročná, na individuální péči, přátelský osobní přístup a mezilidské souznění není tolik času, to si všichni ze školy pamatujeme.

Střední průmyslová škola v České Lípě proto v průběhu let rozvinula zcela osobitý projekt prevence sociálně patologických jevů a prevence protidrogové. Věnujeme se žákům v této sféře nadstandardně v hodinách občanské nauky, ale i po výuce v rámci tzv. edukačních programů zaměřených na rozvoj komunikace a mezilidských vztahů v třídních kolektivech, a již sedmým rokem jsme letos uskutečnili adaptační seznamovací kurz pro nastupující první ročníky organizovaný výchovnou poradkyní, paní Lenkou Řebíčkovou.

Při organizaci těchto aktivit bereme v potaz, že školní teorie se dnes opravdu nenosí. Mladí lidé mají rádi akci a pohyb. Pobyty v přírodě, společné zážitky, neobvyklé hry s nápadem a smyslem pro humor a nadsázku je lákají víc. V září si třeba zalyžují, vybojují si symbolické železné klíče od průmyslovky, v dubnu si společně vyzdobí třídu a lépe poznají v rámci komunikačních her nejen spolužáky, ale i sami sebe nebo své učitele.

Samozřejmě, nezbytnou podmínkou těchto zážitků je jejich technické a materiální zabezpečení. Pomůcky si vyrábějí pod vedením učitelů žáci v hodinách dílenské praxe, leccos je také potřeba koupit. A zde nastupuje již nejen nadšení učitelů a žáků, ale také nezbytnost peněz. Velmi bychom chtěli poděkovat Městu Česká Lípa. I když není zřizovatelem střední průmyslové školy, vzdělání a zážitky mladých lidí mu nejsou lhostejné. Jen v letošním roce jsme čerpali v rámci edukačního programu pro žáky naší střední školy 11 000 Kč a na adaptační kurz 20 000 Kč z prostředků určených na prevenci kriminality. Také jsme realizovali výzdobu naší školy výtvarnými díly ze ZUŠ Česká Lípa v úhrnné ceně 30 000Kč rovněž z městských zdrojů. Jsme si vědomi, že pomoc, jíž se nám tímto od městského úřadu dostává, není samozřejmostí. Velmi si jí vážíme, oceňují ji i naši svěřenci a široká rodičovská veřejnost. Myslíme i na tradice. Školy dříve hrály úlohu vzdělávacích, ale i kulturních center. Snažíme se, aby toto platilo i dnes.